Typy rolnictwa
rodzaje rolnictwaRolnictwo ekstensywne

Rolnictwo ekstensywne często jest zwane drobnotowarowym lub tradycyjnym. Polega na prowadzeniu rolnictwa bez stosowania sztucznych środków wspomagających uprawy, np. nawozów mineralnych, pestycydów, środków ochrony roślin. Rolnictwo ekstensywne charakteryzują wysokie nakłady pracy i niskie koszty. Ten typ rolnictwa nie jest nastawiony na osiągnięcie jak najwyższych plonów z hektara czy też na intensyfikację hodowli zwierząt. Zwiększenie zbiorów osiąga się przez zwiększenie powierzchni uprawę. Produkcja oparta jest na bardzo dużej ilości zwierząt hodowanych na dużych powierzchniach łąk i pastwisk.

Rolnictwo ekstensywne stosowane jest na rozległych terenach. Największe obszary rolnictwa ekstensywnego można spotkać na w Pakistanie, Afganistanie, Kanadzie, Australii, w Rosji, Afryce międzyzwrotnikowej, Pampie, Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Równinie.Działy serwisu